top of page
1X1A7901.JPG

MADAMA BUTTERFLY

Aichi Triennale, Nagoya Japan

Composer : Giacomo Puccini
Conductor : Carlo Montanaro
Stage Director : Tetsu Taoshita
Choreography : Emisaburou Ichikawa

Set Designer : Mikiko Suzuki MacAdams

Costume Designer : Etsuko Handa

Lighting Designer : Yuji Sawada

bottom of page