top of page
PAG2394.jpg

PAGLIACCI

Tokyo NikiKai Opera Theatre

Conductor : Paolo Carignani
Stage Director : Tetsu Taoshita
Fight Choreography : Hiroshi Atsumi

Chorus Master : Hiroshi Sato

Set Designer : Mikiko Suzuki MacAdams

Costume Designer : Nayoko Oguri

Lighting Designer : Yuji Sawada

Properties : The Stuff
Hair & Makeup : Maruzen

bottom of page